Skoncentrowany, kwaśny płyn dezynfekcyjny. Zawiera 10% kwasu nadoctowego. Przeznaczony do odkażania gleby, podłoży, folii, powierzchni betonowych, opakowań, narzędzi i maszyn ogrodniczych, zwalczania mchów i wątrobowców oraz do profilaktyki i zwalczania chorób. Zalecany do stosowania w ogrodnictwie i produkcji pieczarkarskiej. Preparat jest biodegradowalny.

Zalecane stężenie użytkowe:  0,05 ÷ 5%

pH 1% roztworu:  ok. 2,4

opakowania:

butelki 1 kg

kanistry 5 kg

kanistry 20 kg

 

Dokumenty do pobrania:

Karta Charakterystyki

Karta Katalogowa