Paski wskaźnikowe STERITEST przeznaczone są do stwierdzania obecności lub pozostałości kwasu nadoctowego i innych nadtlenków w roztworach użytkowych preparatów dezynfekcyjnych. Mogą być również stosowane do badania skuteczności wypłukania z dezynfekowanych powierzchni kwasu nadoctowego i innych substancji utleniających.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta Katalogowa