Nazwa projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie P.I.W. „IMPULS” Władysław Fediuk

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „IMPULS” Władysław Fediuk

Kwota kwalifikowana: 412 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 309 625,00 PLN

Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania tj. 263 181,25 PLN

Okres realizacji projektu: 1.11.2013 r. – 31.10.2015 r.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013