Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „IMPULS” ponad 25 lat produkuje i dostarcza na rynek nowoczesne, w tym    ekologiczne preparaty do mycia i dezynfekcji oraz urządzenia do higienizacji.

Obszarami naszej działalności są:o-firmie-a-informacje-ogolne

– przemysł rolno-spożywczy,

– ochrona zdrowia ludzi oraz zwierząt,

– agrotechnika oraz zootechnika,

– siły zbrojne.

Wszystkie preparaty są produkowane w oparciu o własne receptury, które zostały opracowane w naszych laboratoriach badawczo-rozwojowych. Atutem naszej firmy jest profesjonalne podejście do wymagań klienta. Zapewniamy terminową dostawę naszych preparatów i urządzeń, gwarantujemy fachową opiekę naszej kadry inżynieryjno-technicznej nad zapewnieniem wymaganego poziomu higieny na poszczególnych etapach procesu technologicznego przetwarzania produktów rolno-spożywczych, jak również zapewniamy doradztwo merytoryczne w zakresie szeroko rozumianej higieny. Organizujemy szkolenia oraz pokazy promocyjne naszych produktów. Na życzenie klienta opracowujemy indywidualne plany higienizacyjne oraz receptury nowych preparatów. Prowadzimy własne badania nad innowacyjnymi metodami mycia, dezynfekcji, sterylizacji oraz dekontaminacji skażeń chemicznych i biologicznych. Uczestniczymy w międzynarodowych konsorcjach realizujących granty europejskie z zakresu chemii, farmacji i medycyny.