Bielenie włókien naturalnych

„Jako alternatywę dla metod z użyciem podchlorynu i chlorynu sodu proponuje się technologie przyjazne dla środowiska, „wolne od chloru” przy wykorzystaniu nadtlenkowych środków utleniających”.

Stwierdzona szkodliwość dla zdrowia i środowiska naturalnego związków chloru, takich jak podchloryn i chloryn sodu, stosowanych w procesach bielenia wyrobów z włókien bawełny i lnu spowodowała konieczność zastąpienia tych środków innymi, proekologicznymi środkami utleniającymi.

Jako alternatywę dla metod z użyciem podchlorynu i chlorynu sodu proponuje się technologie przyjazne dla środowiska, „wolne od chloru” przy wykorzystaniu nadtlenkowych środków utleniających np. nadtlenku wodoru lub kwasu nadoctowego.

Kwas nadoctowy użyty jako środek bielący posiada następujące zalety:

 • wyższy potencjał utleniający w porównaniu do nadtlenku wodoru,
 • możliwość prowadzenia procesu bielenia w temperaturze 60°C (bielenie nadtlenkiem wodoru wykonuje się w temperaturze 98°C),
 • proces bielenia wykonuje się w kąpieli o pH w zakresie 6 – 8 (bielenie nadtlenkiem wodoru wymaga stosowania środowiska silnie alkalicznego pH>11).

P.I.W. IMPULS wytwarza preparaty zawierające 10 lub 15 % kwasu nadoctowego równowagowego pod handlową nazwą Steridiale, które oferuje się dla przemysłu włókienniczego jako ekologiczne i skuteczne środki bielące wyroby z naturalnych włókien celulozowych.

Instytut Włókiennictwa w Łodzi opracował nową technologię okresowego bielenia wyrobów z włókien celulozowych z wykorzystaniem Steridialu W15, produktu zawierającego 15 % kwasu nadoctowego. Technologia ta nie wymaga stosowania dodatkowych specjalnych urządzeń i instalacji produkcyjnych.

W procesie bielenia kwasem nadoctowym wyrobów z włókien bawełny i lnu zaleca się stosowanie chemicznych środków pomocniczych (środki sekwestrujące, stabilizatory, środki zwilżająco – piorące).

Nowa technologia bielenia kwasem nadoctowym, zawartym w Steridialu W15 znajduje zastosowanie w bieleniu:

 • przędz, tkanin, dzianin z włókien bawełny i ich mieszanek z włóknami syntetycznymi,
 • przędz, tkanin, dzianin z włókien lnu i ich mieszanek z włóknami syntetycznymi.

Korzyści wynikające z wdrożenia technologii bielenia kwasem nadoctowym:

 • zredukowanie parametru AOX do wartości <0,5 mg/dm3 w ściekach poprzez wyeliminowanie związków chloru z procesu bielenia.
 • Wartość graniczna AOX w Polsce wynosi 3,0 mg/dm3, w krajach Unii Europejskiej 0,5 mg/dm3:
 • włókienniczy wyrób bielony Steridialem W15, przy zachowaniu wymaganych wartości wskaźników wytrzymałościowych (mały ubytek stopnia polimeryzacji celulozy w bielonym włóknie), charakteryzuje się wysokim stopniem bieli, bardzo dobrą chłonnością wody, miękkim chwytem,
 • zmniejszenie zużycia wody i energii,
 • skrócenie czasu bielenia poprzez zmniejszenie ilości operacji płukania,
 • niższe koszty bielenia.