Jako Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe  od wielu lat realizujemy innowacyjne projekty.

Projekty zrealizowane w latach 1995-2015

 1. Wdrożenie geodezyjnych metod pomiarowych do produkcji kadłubów okrętowych.
 2. Wdrożenie do produkcji bezudarowej metody usuwania odkształceń spawalniczych w cienkościennych konstrukcjach okrętowych.
 3. Opracowanie projektu i wdrożenie do produkcji aparatów spawalniczych do prętów stalowych mocujących termiczne izolacje okrętowe.
 4. Wdrożenie do stosowania technologii cięcia konstrukcji stalowych i betonowych przy pomocy kumulacyjnych ładunków wybuchowych.
 5. Opracowanie projektu i wdrożenie do produkcji sondy geologicznej.
 6. Opracowanie projektu i wdrożenie do stosowania w stacjach hemodializ systemu reutylizacji dializatorów kapilarnych.
 7. Opracowanie projektu i wdrożenie do produkcji aparatu do reutylizacji dializatorów kapilarnych.
 8. Opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii wytwarzania kwasu nadtlenowooctowego.
 9. Opracowanie projektu i wdrożenie do produkcji technologii wytwarzania związków nadtlenowych o właściwościach biobójczych.
 10. Opracowanie receptur i wdrożenie do produkcji technologii wytwarzania preparatów dezynfekcyjnych na bazie nadtlenków organicznych oraz nieorganicznych.
 11. Opracowanie receptur i wdrożenie do produkcji nowoczesnych, ekologicznych preparatów myjących oraz dezynfekujących dla potrzeb przetwórstwa żywności, medycyny oraz weterynarii.
 12. Opracowanie prototypu i uruchomienie produkcji serii pilotowej detektorów skażeń bronią chemiczną i nuklearną.
 13. Opracowanie receptur oraz technologii wytwarzania uniwersalnych odkażalników dla wojsk lądowych i marynarki wojennej.
 14. Opracowanie receptur i technologii produkcji oleju do czyszczenia i konserwacji broni strzeleckiej oraz specjalnego oleju do broni artyleryjskiej.
 15. Opracowanie receptur oraz technologii wytwarzania specjalnych kosmetyków (antygrzybicze, antykomarowe, maskujące) oraz preparatów myjących i dezynfekujących do utrzymania higieny osobistej żołnierzy.
 16. Opracowanie technologii tabletkowania masy tlenotwórczej wykorzystywanej w produkcji ucieczkowych aparatów tlenowych dla górnictwa oraz dla potrzeb odświeżania i regeneracji powietrza w czołgach, łodziach podwodnych oraz halach widowiskowych.
 17. Opracowanie prototypu mobilnej, ozonowej instalacji do usuwania skażeń chemicznych oraz biologicznych.
 18. Opracowanie technologii dezynfekcji zanieczyszczeń biologicznych w okrętowych wodach balastowych.
 19. Opracowanie instalacji oraz wdrożenie do usług technologii suchej dezynfekcji obiektów i pomieszczeń wyposażonych w sprzęt elektroniczny, aparaturę kontrolno-pomiarową. Czynnikiem biobójczym jest gazowa postać nadtlenku wodoru.
 20. Opracowanie proekologicznej technologii bielenia wyrobów z włókien celulozowych kwasem nadoctowym.
 21. Opracowanie technologii produkcji budowlanych materiałów wykończeniowych do zastosowań wewnętrznych o właściwościach biobójczych.
 22. Opracowanie automatycznych systemów dezynfekcji ścieków szpitalnych.
 23. Opracowanie projektów oraz wdrożenie do produkcji automatycznych dozowników preparatów dezynfekcyjnych.
 24. Opracowanie projektu oraz wdrożenie do produkcji inżektorowych mieszalników preparatów dezynfekujących.
 25. Opracowanie projektu oraz wdrożenie do produkcji automatycznych generatorów dwutlenku chloru.
 26. Opracowanie systemu i urządzeń do pomiarów zanieczyszczeń gazowych i powietrza atmosferycznego.
 27. Opracowanie Systemu Wykrywania Monitorowania i Likwidacji Skażeń.
 28. Opracowanie Systemu Rehabilitacji Zespołu Stopy Cukrzycowej.
 29. Opracowanie technologii wytwarzania proszkowych koncentratów płynów hemodializacyjnych.
 30. Opracowanie technologii konfekcjonowania preparatów wapniowych i witaminowych przeznaczonych dla dializowanych pacjentów.
 31. Opracowanie mobilnej komory dekontaminacyjnej do likwidacji skażeń spowodowanych użyciem broni chemicznej i biologicznej (projekt z WAT i WIChiR).
 32. Opracowanie separatora błon jajowych od skorup w celu przetwarzania uzyskanych w ten sposób surowców na substancje dla przemysłu kosmetycznego, żywnościowego i farmaceutycznego.