Preparat przeznaczony jest do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach przemysłu spożywczego, placówkach zbiorowego żywienia, w przedszkolach i innych placówkach wychowawczo oświatowych oraz użyteczności publicznej.

Zalecane stężenie użytkowe: produkt do bezpośredniego użycia
pH neutralne dla skóry

opakowania:

butelki 0,5L

kanistry 5 L

 

Dokumenty do pobrania:

Karta Charakterystyki

Karta Katalogowa