W ramach realizacji naszej strategii, P.I.W.  „IMPULS” prowadzi szereg prac badawczo-rozwojowych mających na celu wdrożenie projektów innowacyjnych oraz rozwój unikalnych urządzeń, produktów i usług. Obecnie prowadzimy badania i prace w następujących obszarach:

  kosmetyki dla diabetyków,
  wieloczynnikowa komora do leczenia osób z zespołem stopy cukrzycowej i z innymi trudno gojącymi się ranami,
  otrzymywanie wartościowych surowców ze skorup jajowych,
–  ekstrakty roślinne zwiększające wydajność psychofizyczną organizmu,
–  samodezynfekujące się szpitalne sale operacyjne,
  analizatory substancji niebezpiecznych w morzu szelfowym,
  dezynfekcja wód balastowych i zęzowych.

Więcej informacji:

System profilaktyki i leczenia pacjentów z cukrzycą

Dezynfekcja wód balastowych i zęzowych