Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „IMPULS” poszukuje Lekarza diabetologa, optymalnie klinicystę

do współpracy w projekcie unijnym dotyczącym opracowania nowych urządzeń wspierających terapię stopy cukrzycowej.

Forma współpracy dowolna: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, współpraca z firmą.


Kontakt – Władysław Fediuk

Tel. 606 910 124

Mail: fediuk@impuls.pl