Obecnie zajmujemy się profilaktyką i leczeniem powikłań cukrzycowych. Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych, obecnie nazywana pierwszą niezakaźna epidemia na świecie. Liczba przypadków szybko rośnie. W 1980 roku na świecie było 153 miliony diabetyków. Szacuje się, że obecnie prawie 415 milionów cierpi na cukrzycę połowa z nich jest niezdiagnozowana. Gdyby przewidywał, że na świecie w roku 2030 pojawi się 642 milionów diabetyków.
Wyżej wymienione statystyki skłoniły nas do stworzenia Projektu Wsparcia Diabetologicznego.

At this moment we are carry about prevention and treatment of diabetic complications. Diabetes is a group of metabolic diseases, currently called the first non-infectious epidemic in the world. The number of cases is growing rapidly. In 1980 in the world there were 153 million diabetics. It is estimated that currently almost 415 million suffer from diabetes half of them are undiagnosed. If he predicted that there would be 642 million diabetics in the planet in 2030.

Therefore, above-mentioned statistic we have to established a Project of Diabetics Support.

Diabetes Support Project